Open Kerkennacht:

De Raad van Kerken wijst
landelijk om de paar jaar een weekend aan als
Open Kerkennacht. (Zie
ook http://www.kerkennacht.nl/)

Deze keer is dat het weekend
van 18 – 20 juni.
Het is aan de lokale kerken in
dat weekend hun eigen tijden en activiteiten te
kiezen.

We hebben in Venray gekozen
voor activiteiten op een tweetal dagen.

Vrijdagavond 19 juni 19.00
– 21.00 uur in de Paterskerk.

Een bescheiden activiteit met
als hoofdmoot de bij toeval op die avond al geplande Taizé-viering.

Zaterdag 20 juni in de
Grote Kerk 15.00 – 22.00 uur
.

Allerlei activiteiten vinden
dan plaats.

Zang en muziek, presentaties
van relevante organisaties, enz., enz.

De avondmis is een integraal
deel van die dag.

Activiteiten zoals:
torenbeklimming van 14 tot 18 u.,
om 15.00 u. optreden van
muziekleerlingen Kunstencentrum Jerualem,

Doorlopend: presentaties van
onder meer:

-St.Helpende Handen,
-Passiespelen , Tegelen,
-St.
Bedevaarten Limburg,
-Adelbvertvereniging,
-Carolusdhuis,
-de Raadselige Roos,
-mgr.Schravenstichting,
Stichting Kruisen en
Kapellen, enz.
– Avondmis om 19.15 u.
gezongen door Wereldkoor A Djambo,
– na de mis: optreden
Jeugdkoor Sing
– vanaf 20.30 u. zanghappening
onder de titel; Venray Zingt o.l.v. Riet Gardeniers en Gerard Sars

Deze Open Kerkennacht is een
gezamenlijke opzet van Grote Kerk,
Paterskerk,
en PKN-kerk Het Zonnelied.