Zaterdag 11 feb 2017

17:30 uur:Biechtgelegenheid.

18:00 uur:
Heilige Mis: met Crescendo: Voor de
leiders in alle landen.

Zondag
12 feb 2017

11:00 uur:
Hoogmis: met Kinderwoorddienst en opvang
voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Voor mensen die moeten leven in
oorlogsgebieden, Jaardienst Karin Claessens.

Maandag
13 feb 2017

18:30 uur: Heilige
Mis
: Voor alle werkende in de verpleging en in de zorg.

Dinsdag
14 feb 2017

18:30 uur: Heilige
Mis
: Voor de mensen die het leven niet meer aan kunnen.

Woensdag
15 feb 2017

09:30 uur:
Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze
boekhandel en geschenken
.

18:30 uur:
Heilige Mis: Voor een bijzondere
intentie.

Donderdag
16 feb 2017

18:30 uur: Heilige Mis: Voor vrede in de wereld.

Vrijdag
17 feb 2017

17:30 uur: aanbidding
van het Allerheiligste

18:30 uur Heilige Mis: Voor
onze parochie gemeenschap.