Zorgboerderij voor getraumatiseerde
vrouwen in Nepal

Vorig heeft vastenaktie in de gemeente
Venray een gift gevraagd voor een
zorgboerderij in Kalika, centraal Nepal. Deze regio is voor een groot deel
verwoest door de recente grote aardbeving. Deze zorgboerderij is opgezet om
door geweld getraumatiseerde vrouwen een veilige omgeving te bieden. Begeleiding,
creatieve therapie en meewerken met de dagelijkse activiteiten op de
zorgboerderij is gericht op het weer zelfstandig functioneren van deze
vrouwen. De zorgboerderij wil
tegelijkertijd de traditionele biologische manier van boeren weer terugbrengen
in de dorpsgemeenschap en zo meehelpen aan de wederopbouw van Kalika. De lokale
overheid stimuleert Kopila Nepal in dit werk.

De Venrayse Marjo Jenniskens ondersteunt
en begeleidt dit project. Mede door de steun van Vastenactie zijn de doelen van
2016 gerealiseerd; de zorgboerderij is een feit geworden.

Wat is er in 2016 gebeurd?

Vastenactie 2016 heeft in
Venray centrum en de kerkdorpen het mooie bedrag van 12000 Euro opgebracht.
Dit bedrag is in zijn geheel aan de zorgboerderij in Kalika overgemaakt.
Er is het afgelopen jaar veel mee tot stand gebracht. Er is een geitenstal gebouwd
met inmiddels zes gezonde geiten. De vrouwen van de zorgboerderij verzorgen
deze geiten zelf. Verder lopen er ook een tiental kippen rond, die hun
eigen kostje bij elkaar scharrelen. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het
kweken van jonge koffie plantjes. Dit loopt prima. Als ze groot genoeg zijn,
worden ze verkocht aan de andere bewoners van Kalika, die inmiddels een training hebben
ontvangen hoe koffie te telen. Zo ontstaan er eigen inkomsten voor de
zorgboerderij. De groenteteelt loopt, maar is nog voornamelijk gericht op
zelfvoorziening. Iedereen draagt daaraan bij
met ploegen, zaaien, mesten,
water geven, onkruid wieden enzovoort. De
laatste aankoop is een koe. Direct na de bouw van de stal is zij gekomen. Zij
levert veel melk voor de bewoners. Binnenkort zal een deel van de melk ook
verkocht gaan worden.

Doelen voor 2017

De zorgboerderij staat er, en alle middelen om de
zorgboerderij te draaien zijn aanwezig. Er is echter nog niet genoeg geld om
vaste kosten als huur, eten en kleding te dekken. Het doel is de eigen
inkomsten verder te vergroten om dan kostendekkend te zijn.

Verder wordt in 2017 de kwaliteit van de begeleiding verbeterd.
Daarvoor is personeel nodig. Het salaris van een boer, een sociaal medewerker
en de huismoeder zal moeten worden betaald.

Er zal dit jaar ook een herhalingscursus worden gegeven op
het gebied van dierenmanagement en bevorderen van bodemvruchtbaarheid.

Momenteel worden met
de huidige activiteiten nog niet alle onkosten gedekt. Daarom vraagt
vastenaktie ook dit jaar weer uw financiƫle steun voor dit project. We hopen in
2017 op voldoende giften om de zorgboerderij in Kalika grotendeels financieel zelfstandig
te maken
.