Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven. In de hele maand mei is er Rozenkransgebed.

Zaterdag 12 mei 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang: Arie Meijer en overleden familie, Wim
Kleuskens.

Zondag 13 mei 2018

10:00 uur: Doopsel Emmanuel en Favour
William

11:00 uur: Hoogmis met oppas voor de kleintjes en
kinderwoorddienst met ‘t Zonnelied:
Voor overleden Franciscanen van onze
parochie .

Maandag 14 mei 2018

18:10 uur :Rozenkransgebed.

18:30 uur:H.Mis:
Voor mensen die levensmoe zijn.

Dinsdag 15 mei 2018

18:10 uur :Rozenkransgebed.

18:30 uur:H.Mis 5e Dinsdag Antoniusnoveen: Voor mensen die achterblijven na een
sterfgeval in de familie.

Woensdag 16 mei 2018

18:10 uur :Rozenkransgebed.

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00
uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis: Toon Jeuken en Nel Jeuken-Claessens.

Donderdag 17 mei 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor oorlogsslachtoffers.

Vrijdag 18 mei 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor Christenen in nood.