Zaterdag 2 juni 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur : H.Mis: met
Samenzang:
Voor alle
parochianen van Venray-Zuid, Jaarsdienst voor Wim Elbers en kleinzoon Tom.

Zondag 3 juni 2018

09:30 uur:Sacramentsdag Hoogmis in de Grote Kerk. Processie naar de Paterskerk.

Maandag 4 juni 2018

18:30 uur:H.Mis:
Voor vrede in oorkogs gebieden.

Dinsdag 5 juni 2018

18:30 uur:H.Mis 8ste Dinsdag
Antoniusnoveen
: Voor vrede
in oorlogsgebieden.

Woensdag 6 juni 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00
uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis: Voor alle hulpverleners.

Donderdag 7 juni 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor priesterroepingen.

Vrijdag 8 juni 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Vooe eenzame en ongelukkige mensen.