Zaterdag 9 juni 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo:
Overleden ouders
Thomassen-Peeters.

Zondag 10 juni 2018

11:00 uur: Hoogmis met oppas voor de kleintjes en
kinderwoorddienst met Samenzang:
Voor vervolgde christenen, Overleden ouders
Stiphout-Lenssen en overleden familie.

14:00
uur: Doopsel Loek Jeuken.

Maandag 11 juni 2018

18:30 uur:H.Mis:
Voor ongeneeslijk zieken.

Dinsdag 12 juni 2018

18:30 uur:H.Mis 9ste Dinsdag
Antoniusnoveen
: Voor meer
medemenslijkheid in onze maatschappij.

Woensdag 13 juni 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00
uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis: Tony Marwinski en Wilmsen en Gertruda
Wilmsen-Litjens.

Donderdag 14 juni 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor ongeneeslijk zieken in onze
paerochie.

Vrijdag 15 juni 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor jonge gezinnen met kinderen.