Beste parochianen,


Zoals velen van u weten ben ik in september 2017 ingetreden
bij de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Na een jaar noviciaat in het
Engelse Cambridge heb ik onderscheiden dat de roepstem van de Heer mij
inderdaad aanspoort om mijn weg als Dominicaan te vervolgen. Concreet betekent
dit dat ik op 16 september om 15:00u in de Steigerkerk in Rotterdam mijn
tijdelijke professie (voor drie jaar) zal uitspreken. Dat betekent dat ik mij
voor drie jaar aan de orde verbind en de geloften van armoede, kuisheid en
gehoorzaamheid zal afleggen. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd. De
professie betreft drie Dominicanen: Stefan Mangnus, die eeuwige professie doet,
Cornelis van Lit, mijn Nederlandse medenovice en ondergetekende.

Ik ben u allen onuitsprekelijk veel dank verschuldigd voor
uw gebeden en betrokkenheid het afgelopen jaar. Wees verzekerd van mijn gebed
voor de parochianen in Venray en omstreken.

Als een kleine dankzegging voor al uw betrokkenheid en
gebeden het afgelopen jaar nodig ik u uit om samen met mij de plechtige gregoriaanse vespers
van het feest van de Kruisverheffing te vieren op 14 september a.s. om 18:00u
in de Paterskerk. Als u niet naar Rotterdam kunt komen is dit een gelegenheid
om elkaar nog even te spreken. Na de professie in Rotterdam zal ik mijn studies
filosofie en theologie volgen in Fribourg, Zwitserland.

In deze tijd van voorbereiding op het afleggen van de
professie vraag ik om uw gebed. Bid ook voor de Nederlandse Provincie van de
Dominicanen die aan een nieuwe fase begint met de komst van nieuwe
studentenbroeders en een nieuwe communiteit in Rotterdam. Dat onder leiding van
de H. Geest het Evangelie door Dominicanen in Nederland geleefd en doorgegeven
wordt.


In Christus,

Broeder Stefan

16 augustus 2018, gedachtenis van de H. Stefanus van
Hongarije