Zaterdag 20 okt 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur :H.Mis: met Crescendo:
Arie Meijer en overleden
familie.

Zondag 21 okt 2018

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang:
Meer
begrip voor andersdenkenden, Diny Simons Astocka en familie.

Maandag 22 okt 2018

18:30 uur:H.Mis:
Voor opvoeders van kinderen.

Dinsdag 23 okt 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor kinderen in nood.

Woensdag 24 okt 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor gezinnen in moelijke situaties.

Donderdag 25 okt 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor
slachtoffers van geweld.

Vrijdag 26 okt 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Familie Janssen-Vermeulen en overleden familie
.