Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202,
Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven.

Zaterdag 27 okt 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur :H.Mis: met Chrisco:
Bert Hermans, Mevr
Arts-Verkoeijen.

Zondag 28 okt 2018

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Voor
alle parochianen van Venray-Zuid.

Maandag 29 okt 2018

18:30 uur:H.Mis:
Voor alle zieken in onze parochie.

Dinsdag 30 okt 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor overleden familie.

Woensdag 31 okt 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle overleden parochianen.

Donderdag 1 nov 2018

18:00 uur:H.Mis met
Samenzang
: Voor al onze
dierbare overleden.

Vrijdag 2 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:00 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor alle overledenen van onze Parochie
Venray-Zuid .