Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202,
Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven.

Maandag 5 nov 2018

18:30 uur: H.Mis:
Ter gelegenheid van de overlijdens-dag van Toos Cuppen-Wijnhoven. Zaterdag 3nov 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang:
Voor Piet Basten.

Zondag 4 nov 2018

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang:
Voor
overledenen die vergeten zijn, Voor de slachtoffers van de zondaren, Overleden
ouders Maas-Peters.

Dinsdag 6 nov 2018

18:30 uur: H.Mis : Cor en Han Spring in ‘t Veld.

Woensdag 7 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis : Voor mensen die eenzaam zijn.

Donderdag 8 nov 2018

18:30 uur: H.Mis: Voor
vrede in oorlogsgebieden.

Vrijdag 9 nov 2018.

09:00 uur: Veltumse kapel, H.Mis voor de
Brandweer, celebrant Pastoor Miedema

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur: H.Mis: Voor dak en thuislozen .