Volgende
week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit
afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist
hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op
8 december.

Vanwege het
afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van
elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen
. De gezinsmis in de
Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

In plaats
van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur
’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in
Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om
géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al
ontvangen.

Met
betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen
in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de
kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen –
misschien zelfs geen sta-plaats.

Het
kerkbestuur is op dit moment aan het inventariseren hoeveel parochianen uit
Venray mee zouden willen gaan naar Roermond naar de wijding op 8 december om
10.30 uur. Daarna wordt in overleg met het bisdom bekeken of er voor al deze
mensen een plaats zal worden gereserveerd of dat er geloot zal worden.

Wie
interesse heeft om mee te gaan, kan zich daarom inschrijven middels de lijsten die
achter in de kerken liggen. Daarmee kunt u zich voorlopig inschrijven. Nog niet
is gezegd dat u daadwerkelijk een plek zult krijgen. Dat wordt later bekend
gemaakt.

De
inschrijving sluit op zondag 4 november. (Morgen / vandaag) dus!

U kunt
overigens aangeven hoe u naar Roermond wilt gaan: óf op eigen gelegenheid óf
met een bus, geregeld door het kerkbestuur.

Over de
opvolging van deken Smeets is nog niets bekend. Zodra dat concreet wordt,
informeren wij u uiteraard. Vooralsnog zullen de vieringen in de beide Venrayse
kerken gewoon doorgaan.