Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, tel. 0478-580202,
Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven.

Zaterdag 17 nov 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur :H.Mis: met Crscendo:
Voor vrede in Syrië,
Misintentie voor Antoon en Truus Jeuken-Poels en overleden familie.

Zondag 18 nov 2018

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Voor
alle parochianen in Venray-Zuid, Familie Claessens-Philipsen.

Maandag 19 nov 2018

18:30 uur:H.Mis:
Voor mensen in nood.

Dinsdag 20 nov 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor slachtoffers van natuurrampen.

Woensdag 21 nov 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle vluchtelingen in de wereld.

Donderdag 22 nov 2018

18:30 uur:H.Mis met
Samenzang
: Voor hen die
zich inzetten voor liefde en gerechtigheid.

Vrijdag 23 nov 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis met Gregoriaanse koor: Voor mensen in oorlogsgevaar .