Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel.
0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten
voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén
worden aangemeld via Tel: 0487-568141

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven.

Zaterdag 1 dec 2018

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur :H.Mis: met Samenzang:
Voor Gerrit Huijbers .

Zondag 2 dec 2018

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Gregoriaans Koor:
Familie
Verhoeven-Leijssen-Ewalts, voor alle zieken parochianen

Maandag 3 dec 2018

18:30 uur:H.Mis:
Voor alle parochianen van Venray-Zuid.

Dinsdag 4 dec 2018

18:30 uur:H.Mis : Voor regeringsleiders in ons land.

Woensdag 5 dec 2018

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur:H.Mis : Voor alle hulpverleners.

Donderdag 6 dec 2018

18:30 uur:H.Mis: Voor vervolgde christenen, Lisa
Hoes-Kouwenberg.

Vrijdag 7 dec 2018.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor priesters in oorlogs gebieden .