Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel.
0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten
voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén
worden aangemeld via Tel: 0487-568141

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven.

Zaterdag 29 dec 2018

17:30 uur: Biechtgelenheid

18:00 uur: H.Mis: met
Samenzang:
Coby Ter
Beek-Heijendaal.

Zondag 30 dec 2018

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met Samenzang:
Voor
alle overleden parochianen in het afgelopen jaar.

Maandag 31 dec 2018

18:00 uur: Oudjaar Samenzang: Uit dankbaarheid voor ons leven in het
afgelopen jaar.

Dinsdag 1 jan 2019

11:00 uur: Gezamelijke viering in de Grote
Kerk.

Woensdag 2 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor een goede en gezegend jaar

Donderdag 3 jan 2019

18:30 uur:H.Mis: Voor betere tijden in onze katholieke
kerk.

Vrijdag 4 jan 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor een goede verstandhouding tussen
verschillende bevolkingsgroepen.