Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel.
0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten
voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén
worden aangemeld via Tel: 0487-568141

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven.

Zaterdag 5 jan 2019

17:30 uur: Biechtgelegenheid

18:00 uur: H.Mis: met Crescendo:
Voor priesterroepingen.

Zondag 6 jan 2019

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:

Mia Swinkels-Creemers en overleden familie, Cor en Han Spring in ’t Veld,
Marijs Nelissen –Broeren vanwege haar sterfdag, Jaardienst Gerrit Pilipsen.

Maandag 7 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor meer zorgzaamheid voor onze aarde.

Dinsdag 8 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor gezinnen met kinderen.

Woensdag 9 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor vergeten overledenen

Donderdag 10 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor goede evenwichtige huwelijken.

Vrijdag 11 jan 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur: H.Mis: Voor alle dienstdoende priesters en diaken
in onze parochies.