Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel.
0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten
voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén
worden aangemeld via Tel: 0487-568141

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst dat de intenties in Peel en
Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14 dagen van te voren op te
geven.

Zaterdag 12 jan 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met
Samenzang:
Piet Basten, Voor eenzame ouderen.

Zondag 13 jan 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met ‘Samenzang’:
Voor alle wereldleiders.

12:30 uur : Doopsel Jente Janssen.

Maandag 14 jan 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor onze jongeren die dienstbaar zijn in
onze kerk.

Dinsdag 15 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor ouderen in verpleeghuizen.

Woensdag 16 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor een vredige wereld.

Donderdag 17 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle vervolgde christenen.

Vrijdag 18 jan 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen die het in het leven moeilijk
hebben.