Zaterdag 19 jan 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Chrisko:
Bert Fleuren en Tonie
Fleuren-Ewals en familie, Wim Dielissen.

Zondag 20 jan 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met de Zangers van St Frans:
Uit dankbaarheid voor Toon en Nel
Jeuken-Claessens, Cor en Jan de Hoog en Tonnie de Hoog-Huybers, Ouders Arts-Verkoeijen
en overleden familieleden, Familie Spaansen.

Maandag 21 jan 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor slachtoffers van geweld.

Dinsdag 22 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle kerkleiders.

Woensdag 23 jan 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk
tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Ber Philipsen en Floor Philipsen-den
Holder.

Donderdag 24 jan 2019

18:30 uur: H.Mis: Toon Jeuken en Nel Jeuken-Claessens.

Vrijdag 25 jan 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor Afrikaanse landen waar oorlog en
honger heerst.