Zaterdag 2 feb 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Gregoriaans
koor:
Voor alle
ongeneeslijk zieken in onze parochie, Familie Verhoeven-Leijssen-Ewalts.

Zondag 3 feb 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Voor alle mensen in onze parochie.

Maandag 4 feb 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor een bijzondere intentie.

Dinsdag 5 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor overleden familie en vrienden.

Woensdag 6 feb 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor een betere verstandhouding tussen
mensen.

Donderdag 7 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle mensen uit de parochie
Venray-Zuid, Herman Scholten.

Vrijdag 8 feb 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor alle gezinnen met jonge kinderen,
Frans Hendriks.