Zaterdag 9 feb 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo:
Wim Linders vanwege
verjaardag namens de buurt, Voor een betere verdeling van voedsel in de wereld.

Zondag 10 feb 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Voor alle vrijwilligers.

Maandag 11 feb 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor een bijzondere intentie.

Dinsdag 12 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor mensen in oorrlogsgevaar.

Woensdag 13 feb 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor allen die gebukt gaan onder grote
zorgen.

Donderdag 14 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor overleden familie en vrienden.

Vrijdag 15 feb 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen die hongerlijden.