Zaterdag 16 feb 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo:
Voor diegene die een licht
zijn in de duisternis.

Zondag 17 feb 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met de Zangers van St Frans:
Voor alle kerkleiders.

Maandag 18 feb 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor alle priesters in onze parochie.

Dinsdag 19 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor behoud van onze kerk.

Woensdag 20 feb 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor meer begrip voor andersdenkenden in
onze maatschappij.

Donderdag 21 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor schlachtoffers van oorlogsgeweld.

Vrijdag 22 feb 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Jaargetijden voor Tonnie Dechnar-Franssen.