Zaterdag 23 feb 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang:
Voor ouderen in
verpleeghuizen.

Zondag 24 feb 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Door
en Toon Jenneskens.

Maandag 25 feb 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor mensen die het leven niet meer zien
zitten.

Dinsdag 26 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle hulpverleners.

Woensdag 27 feb 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor alle vluchtelingen.

Donderdag 28 feb 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle gezinnen.

Vrijdag 1 mrt 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor priesterroepingen.