Zaterdag 2 mrt 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo:
Voor M.J.H. Bouten, Ciska
Jonker jaardienst.

Zondag 3 mrt 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Als
jaardienst voor Harrie Hendriks en overleden familie .

Maandag 4 mrt 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor mensen die in de zorg werken.

Dinsdag 5 mrt 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor Gerrit Lucassen en overleden familie.

Woensdag 6 mrt 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:00 uur: H.Mis
Aswoensdag met Samenzang:
Voor
daklozen en thuislozen.

Donderdag 7 mrt 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor onszelf dat we elkaar dienen en
helpen.

Vrijdag 8 mrt 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor allen die in deze viering aanwezig
zijn.