Zaterdag 9 mrt 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang:
Arie Meijer en overleden
familie, 6-wekendienst voor Cor Millen en echtgenoot, vader en Opa, Voor Jeu
Baten en Dora Hagens.

Zondag 10 mrt 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met de Zangers van St Frans:

Voor overleden familieleden .

Maandag 11 mrt 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor hen die zich inzetten voor liefde en
gerechtigheid.

Dinsdag 12 mrt 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle zieken in onze parochie.

Woensdag 13 mrt 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor alle mantelzorgers.

Donderdag 14 mrt 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor rust en vrede in de gezinnen.

Vrijdag 15 mrt 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Familie Janssen-Vermeulen en overleden
familie.