Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel.
0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten
voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén worden aangemeld via
Tel: 0487-568141

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag 23 mrt 2019

17:30 uur :
Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Chrisko: Jaardienst Gert Urselmann.

Zondag 24 mrt 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met t’ Zonnelied: Voor alle kerkleiders.

Maandag 25 mrt 2019

18:30 uur :
H.Mis: Voor ouders met opgroeiende kinderen.

Dinsdag 26 mrt 2019

18:30 uur:
H.Mis: Voor vrede in oorlogsgebieden.

Woensdag 27 mrt 2019

09:30 uur:
Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze
boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor alle wereld leiders.

Donderdag 28 mrt 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor eenzame en ongelukkige mensen.

Vrijdag 29 mrt 2019.

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis:
Voor medemenselijkheid tussen de bevolkingsgroepen.