Zaterdag
6 apr 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo: Meer begrip vvor elkaar in de
maatschappij, Jaardienst Wim Dielissen en overleden familie Dielissen-van Helden.

Zondag 7
apr 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met t’ Zonnelied
: Voor alle jongeren in onze parochies.

Maandag
8 apr 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor meer zorg om onze aarde.

Dinsdag
9 apr 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle zieken in onze parochie.

Woensdag
10 apr 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor mensen die levensmoe zijn.

Donderdag
11apr 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor slachtoffers van geweld.

Vrijdag
12 apr 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste

18:30 uur:H.Mis: Voor gezinnen met jonge kinderen,
Verjaardag van Gerrit Martens en voor familie Marten-Fleurkens.