Zaterdag 13 apr 2019

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur : H.Mis: met
Samenzang:
Voor vrede in
oorlogsgebieden, Jaardienst voor Jeu Michiels en Annie Michiels-Hermans, Voor
de zielerust van Herman Elbers en familie.

Zondag 14 apr 2019

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met de Zangers van
St Frans:
Door en Toon Jenneskens en voor Mevr . Camps-Tacken.

Maandag 15 apr 2019

18:30 uur: H.Mis:
Voor alle zorgkindjes en kracht voor hun ouders.

Dinsdag 16 apr 2019

18:30 uur: H.Mis : Eerste
Antoniusnoveen
.

19:15 uur: uur
van Barmhartigheid (boeteviering en biechtgelegenheid)

Woensdag 17 apr 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: Aanbidding
(géén Mis!)
Voor Tonnie
Marswinski-Wilmsen.

Donderdag 18 apr 2019

19:15 uur: H.Mis Witte
Donderdag gezamenlijke viering in de Grote Kerk

Vrijdag 19 apr 2019

15:00 uur: Kruisweg – Samenzang

19:00 uur: Herdenking Lijden en Sterven
van de Heer – Goede Vrijdag met Kamerkoor Venray