Zaterdag
27 apr 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met
Samenzang
: Voor alle
priesters in onze parochies.

Zondag 28
apr 2019

Géén Mis. Gezamenlijke H. Mis in de Grote Kerk om 14.00 uur (installatie deken Smeets)

Maandag
29 apr 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor alle verzorgenden
in wijken en verpleeghuizen
.

Dinsdag
30 apr 2019

18:30 uur: H.Mis: Antoniusnoveen.

Woensdag
1 mei 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor mensen die op zoek zijn naar hulp
en een beter leven.

Donderdag
2 mei 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor een betere opvang voor
vluchtelingen.

Vrijdag
3 mei 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor een goede verstandshouding tussen
andersdenkenden.