Zaterdag 4 mei 2019

17:30 uur:
Biechtgelegenheid
.

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo:
Overleden ouders
Lucassen-Maassen en kinderen, Jaardienst Coby ter Beek-Heyendaal.

Zondag 5 mei 2019

11:00 uur:
Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied:
Uit
dankbaarheid voor de vrijheid in ons
land, Jan Poos, Uit dankbaarheid bij een 50 jarig jubileum, Sjaak Claessens.

Maandag 6 mei 2019

18:30 uur: H.Mis:
Voor alle parochianen in onze parochie.

Dinsdag 7 mei 2019

18:30 uur: H.Mis : Antoniusnoveen: Voor het welzijn vn de heer Bouten en voor
zijn overleden familie.

Woensdag 8 mei 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis :
Voor priesterroepingen.

Donderdag 9 mei 2019

18:30 uur: Voor jongeren die zich inzetten voor de
kerk.

Vrijdag 10 mei 2019

17:30 uur: Aanbiddingen
van Allerheiligste

18:30 uur: H.Mis: Familie Jansen-Vermeulen en overleden
familie .