Zaterdag
11 mei 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met
Samenzang
: Voor eenzame
mensen.

Zondag 12
mei 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met t’ Zonnelied
: Voor arme gezinnen.

Maandag
13 mei 2019

18:10 uur :Rozenhoedje bidden met
aansluitend H.Mis:
Voor
verkeersslachtoffers.

Dinsdag
14 mei 2019

18:10 uur: Rozenhoedje bidden met
aansluitend H.Mis
: Antoniusnoveen: Voor het welzijn van de
heer Bouten en voor zijn overleden familie.

Woensdag
15 mei 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:10 uur: Rozenhoedje
bidden met aansluitend H.Mis
: Voor mensen
die het moeilijk hebben.

Donderdag
16 mei 2019

18:10 uur: Rozenhoedje
bidden met aansluitend H.Mis
: Toon
Jeuken en Nel Jeuken-Claessens.

Vrijdag
17 mei 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor een bijzondere intentie.