Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets, Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren,
tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen:
ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222.

De
administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur
(Leunseweg 5, 0478-580202).

Dan kunt u de
misintenties opgeven.

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag
18 mei 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Chrisko: Arie Meijer en overleden familie.

Zondag 19
mei 2019

GÉÉN MIS: GEZAMENLIJK MIS OM 9:30 uur IN
DE GROTE KERK (EERSTE MIS KAPELAAN MARTHOMA ALEXANDER)
.

Maandag
20 mei 2019

18:10 uur :Rozenhoedje bidden met
aansluitend H.Mis:
Voor een
betere zorg voor onze planeet aarde.

Dinsdag
21 mei 2019

18:10 uur: Rozenhoedje bidden met
aansluitend H.Mis
: Antoniusnoveen

Woensdag
22 mei 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:10 uur: Rozenhoedje
bidden met aansluitend H.Mis
: Voor ouderen
in verpleeghuizen.

Donderdag
23 mei 2019

18:10 uur: Rozenhoedje
bidden met aansluitend H.Mis
: Voor
alle hulpverleners op de openbare wegen.

Vrijdag
24 mei 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor een goede opvang voor asielzoekers.