Paterskerk

Geestelijken: Via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren, tel.
0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis,tel.nr.
0478-522222. De administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot
10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de misintenties opgeven.

Uitvaarten
voor de Grote Kerk, de Paterskerk en Smakt kunnen alléén worden aangemeld via
Tel: 0487-568141

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag
25 mei 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met
Samenzang
: Voor oorlogsvluchtelingen.

Zondag 26
mei 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst en opvang voor
de kleintjes met t’ Zonnelied
: Door en Toon Jenneskens, Overleden ouders Drabbels-van Vegchel,
6 weken dienst voor Frans Vervoordeldonk 3n Anneke Vervoordeldonk-Steenbrink .

Maandag
27 mei 2019

18:10 uur :Rozenhoedje bidden met
aansluitend H.Mis:
Voor onze
katholieke kerk.

Dinsdag
28 mei 2019

18:10 uur: Rozenhoedje bidden met
aansluitend H.Mis
: Antoniusnoveen

Woensdag
29 mei 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:00 uur:H.Mis avond voor
Hemelvaart met Samenzang
: Voor alle
wereldleiders.

Donderdag
30 mei 2019

11:00 uur:H.Mis Hemelvaart
met ‘t Zonnelied
: Voor
vervolgde christenen.

Vrijdag
31 mei 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor Priesterroepingen.