Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets, Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren,
tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen:
ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222.

De
administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur
(Leunseweg 5, 0478-580202).

Dan kunt u de
misintenties opgeven.

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag
1juni 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Crescendo: Voor een bijzondere intentie.

Zondag 2
juni 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst
en opvang voor de kleintjes met Koor Oostrum
: Voor overleden familieleden.

Maandag
3 juni 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor gezinnen met kinderen.

Dinsdag
4 juni 2019

18:30 uur: H.Mis: Antoniusnoveen:
Voor een betere wereld.

Woensdag
5 juni 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor vervolgde christenen.

Donderdag
6 juni 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor alle priesters en diakens in onze
parochies.

Vrijdag
7 juni 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur: H.Mis: Voor slachtoffers van natuurrampen.