Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk
tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575, Kapelaan M. Alexander.

De administratie is bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de
misintenties opgeven.

Mariakapel in
de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag
15 juni 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Samenzang: Voor allen die zich inzetten voor de
gemeenschap, Jaargetijde Wim Elbers

Zondag 16
juni 2019

11:00 uur: Hoogmis met de Zangera van St. Frans: met kinderwoorddienst
en opvang voor de kleintjes
:

Voor alle
vluchtelingenn in oorlogsgebieden.

Maandag 17 juni 2019

18.30 uur H. Mis: Voor alle overledenen in onze parochies.

Dinsdag
18 juni 2019

18.30 uur:H. Mis: Voor opvoeders en jeugdleiders

Woensdag
19 juni 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12:00 uur en opening van religieuze
boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis Voor
priesters in oorlogsgebieden

Donderdag
20 juni 2019

18:30 uur: H.Mis : Voor arme en eenzame mensen.

Vrijdag
21 juni 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor mensen die geen hoop meer hebben in
het leven.