Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk
tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575, Kapelaan M. Alexander.

De administratie is bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de
misintenties opgeven.

Mariakapel in
de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag
22 juni 2019

17:30 uur: Biechtgelegenheid

18:00 uur: H.Mis: met Samenzang: Piet Basten, Voor Cor Millen echtgenoot
vader en opa.

Zondag 23
juni 2019

Géén Mis in de Paterskerk i.v.m. Sacramentprocessie
met ‘t Zonnelied

09:30 uur: Gezamenlijke Mis in de Grote
Kerk.

Maandag 24 juni 2019

18.30 uur H. Mis: Voor vervolgde christenen, Voor Piet
Manders.

Dinsdag
25 juni 2019

18.30 uur:H. Mis: Voor een betere wereld.

Woensdag
26 juni 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis Voor
slachtoffers van natuurrampen.

Donderdag
27 juni 2019

18:30 uur: H.Mis : Voor vergeten overledenen.

Vrijdag
28 juni 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor ontheemde kinderen.