Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk
tijdens kantooruren, tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema,
Albionstraat 30, tel. 0478-581575, Kapelaan M. Alexander.

De administratie is bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, 0478-580202). Dan kunt u de
misintenties opgeven.

Mariakapel in
de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag
29 juni 2019

17:30 uur: Biechtgelegenheid

18:00 uur: H.Mis: met Gregioriaans
koor
: Voor
bewoners in verpleeghuizen.

Zondag 30
juni 2019

11:00 uur: Hoogmis met kinderwoorddienst
en opvang vor de kleintjes met ’t Zonnelied:
Uit dankbaarheid voor de familie van Wijk, Helma van den Broeke
ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag, Jaargetijde Rob Pleijsir.

Maandag 1 juli 2019

18.30 uur H. Mis: Voor mensen waarvoor het leven uitzichtsloos
is.

Dinsdag
2 juli 2019

18.30 uur:H. Mis: Voor meer gemeenschapszin in onze
maatschappij.

Woensdag
3 juli 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis Voor
ouders met jonge kinderen.

Donderdag
27 juni 2019

18:30 uur: H.Mis : Voor dak en thuislozen.

Vrijdag
28 juni 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur:H.Mis: Voor vakantiegangers onderweg.