Paterskerk

Geestelijken: Deken E. Smeets, Eindstraat 6 via Pastorie Paterskerk tijdens kantooruren,
tel. 0478-580202,

Pastoor Miedema, Albionstraat 30, tel. 0478-581575

Noodgevallen/bedieningen:
ziekenhuis,tel.nr. 0478-522222.

De
administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur
(Leunseweg 5, 0478-580202).

Dan kunt u de
misintenties opgeven.

De Mariakapel
in de hal is elke dag open van 09:30 t/m 18:30

Kerkbijdrage:
ABN bank NL17 ABNA 0231 8085 26 of op ING bank NL INGB 0004 2040 20, ten name
van:

Kerkbestuur
O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Als u wenst
dat de intenties in Peel en Maas gepubliceerd worden, dient u de intenties 14
dagen van te voren op te geven.

Zaterdag
6 juli 2019

17:30 uur : Biechtgelegenheid

18:00 uur : H.Mis: met Chrisko: Voor slachtoffers van het verkeer.

Zondag 7
juli 2019

11:00 uur: Hoogmis: met kinderwoorddienst
en opvang voor de kleintjes met ‘t Zonnelied
: Maria Hermina van Hemert-Hermsen en Ad van Hemert.

Maandag
8 juli 2019

18:30 uur : H.Mis: Voor onze kerkgemeenschap.

Dinsdag
9 juli 2019

18:30 uur: H.Mis: Antoniusnoveen:
Voor een betere omgang met onze aarde.

Woensdag
10 juli 2019

09:30 uur: Inloopmorgen Pastorie
Paterskerk
tot 12:00 uur
en opening van religieuze boekhandel en geschenken.

18:30 uur: H.Mis: Voor alle vrijwilligers van onze kerk.

Donderdag
11 juli 2019

18:30 uur: H.Mis: Voor ongeneeslijk zieken in onze
parochies, uit dankbaarheid bij een 22-jarige huwelijk.

Vrijdag
12 juli 2019

17:30 uur: Aanbiddingen van Allerheiligste.

18:30 uur: H.Mis: Voor alle hulpverleners.