Blog Image

Kerkberichten

Hier vindt U de actuele mededelingen vanuit de parochie.

(Terug) naar de website van de Paterskerk Venray

Reageren n.a.v. nieuwsbericht

bericht broeder Stefan

Activiteiten Posted on 02 Sep, 2018 17:09

Beste parochianen,


Zoals velen van u weten ben ik in september 2017 ingetreden
bij de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Na een jaar noviciaat in het
Engelse Cambridge heb ik onderscheiden dat de roepstem van de Heer mij
inderdaad aanspoort om mijn weg als Dominicaan te vervolgen. Concreet betekent
dit dat ik op 16 september om 15:00u in de Steigerkerk in Rotterdam mijn
tijdelijke professie (voor drie jaar) zal uitspreken. Dat betekent dat ik mij
voor drie jaar aan de orde verbind en de geloften van armoede, kuisheid en
gehoorzaamheid zal afleggen. U bent daar allen van harte voor uitgenodigd. De
professie betreft drie Dominicanen: Stefan Mangnus, die eeuwige professie doet,
Cornelis van Lit, mijn Nederlandse medenovice en ondergetekende.

Ik ben u allen onuitsprekelijk veel dank verschuldigd voor
uw gebeden en betrokkenheid het afgelopen jaar. Wees verzekerd van mijn gebed
voor de parochianen in Venray en omstreken.

Als een kleine dankzegging voor al uw betrokkenheid en
gebeden het afgelopen jaar nodig ik u uit om samen met mij de plechtige gregoriaanse vespers
van het feest van de Kruisverheffing te vieren op 14 september a.s. om 18:00u
in de Paterskerk. Als u niet naar Rotterdam kunt komen is dit een gelegenheid
om elkaar nog even te spreken. Na de professie in Rotterdam zal ik mijn studies
filosofie en theologie volgen in Fribourg, Zwitserland.

In deze tijd van voorbereiding op het afleggen van de
professie vraag ik om uw gebed. Bid ook voor de Nederlandse Provincie van de
Dominicanen die aan een nieuwe fase begint met de komst van nieuwe
studentenbroeders en een nieuwe communiteit in Rotterdam. Dat onder leiding van
de H. Geest het Evangelie door Dominicanen in Nederland geleefd en doorgegeven
wordt.


In Christus,

Broeder Stefan

16 augustus 2018, gedachtenis van de H. Stefanus van
HongarijeKinderwoorddiensten

Activiteiten Posted on 16 Jul, 2016 17:50

Dit weekend op zondag 17 juli is in verband met de vakantie voorlopig de laatste kinderwoorddienst.
Vanaf 11 september zal er weer elke zondag tijdens de Hoogmis van 11.00 uur kinderwoorddienst zijn.Samen Kerk-avonden

Activiteiten Posted on 08 Jul, 2016 22:27

Samen Kerk-avonden 2019

Voor het vijfdeseizoen
bieden we belangstellenden een serie geloofsavonden aan. Doel van
deze avonden is: leren over ons geloof, onze gedachten hierover delen
en elkaar gezellig ontmoeten.

U bent van harte welkom
vanaf 19.15u in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. De
avonden beginnen om 19.30u. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna
kan er nog gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en
iets hartigs. Per avond wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd als
tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met
Arthur Gerritzen (0478-707440 of 06-46656753).

– Dinsdag 17 september
– Dinsdag 22 oktober
– Dinsdag 19 november
– Dinsdag 10 decemberOpen Kerken Nacht

Activiteiten Posted on 31 May, 2015 19:38

Open Kerkennacht:

De Raad van Kerken wijst
landelijk om de paar jaar een weekend aan als
Open Kerkennacht. (Zie
ook http://www.kerkennacht.nl/)

Deze keer is dat het weekend
van 18 – 20 juni.
Het is aan de lokale kerken in
dat weekend hun eigen tijden en activiteiten te
kiezen.

We hebben in Venray gekozen
voor activiteiten op een tweetal dagen.

Vrijdagavond 19 juni 19.00
– 21.00 uur in de Paterskerk.

Een bescheiden activiteit met
als hoofdmoot de bij toeval op die avond al geplande Taizé-viering.

Zaterdag 20 juni in de
Grote Kerk 15.00 – 22.00 uur
.

Allerlei activiteiten vinden
dan plaats.

Zang en muziek, presentaties
van relevante organisaties, enz., enz.

De avondmis is een integraal
deel van die dag.

Activiteiten zoals:
torenbeklimming van 14 tot 18 u.,
om 15.00 u. optreden van
muziekleerlingen Kunstencentrum Jerualem,

Doorlopend: presentaties van
onder meer:

-St.Helpende Handen,
-Passiespelen , Tegelen,
-St.
Bedevaarten Limburg,
-Adelbvertvereniging,
-Carolusdhuis,
-de Raadselige Roos,
-mgr.Schravenstichting,
Stichting Kruisen en
Kapellen, enz.
– Avondmis om 19.15 u.
gezongen door Wereldkoor A Djambo,
– na de mis: optreden
Jeugdkoor Sing
– vanaf 20.30 u. zanghappening
onder de titel; Venray Zingt o.l.v. Riet Gardeniers en Gerard Sars

Deze Open Kerkennacht is een
gezamenlijke opzet van Grote Kerk,
Paterskerk,
en PKN-kerk Het Zonnelied.Veel nieuws over activiteiten

Activiteiten Posted on 25 Oct, 2014 16:57

Het programma voor alle Samen Kerk avonden is beschikbaar. Ga naar de home-pagina van paterskerkvenray.nl en download en bewaar het gedetailleerde programma, dat doorloopt tot 30 juni.

Van twee naar drie…

Afgelopen februari was het tien jaar geleden dat deken Harrie Smeets hier in Venray is begonnen. Het is ook al bijna tien jaar geleden dat het tiener- en jongerenwerk twee nieuwe impulsen kreeg, namelijk de jongerengroep Identity en tienergroep Rock Solid. Nu, bijna tien jaar later, valt ons een interne reorganisatie als zegen ten deel. Een terugblik en een blik in de toekomst. a naar de home-pagina van paterskerkvenray.nl en lees alles over de laatste ontwikkelingen.Kerkkamp

Activiteiten Posted on 07 Sep, 2014 23:02

Hallo allemaal!!

Informatie hier te downloaden.

Over ruim een maand is het weer herfstvakantie: tijd voor het jaarlijkse misdienaarskamp van de Paterskerk. Dit jaar is dit kamp niet alleen voor de misdienaars, maar voor alle kinderen die betrokken zijn bij de kerk, bijvoorbeeld:

– De misdienaars en hun broertjes en zusjes

– Leden van kinderkoren/Zangers van Sint Frans

– Misdienaars uit de Grote Kerk

– Kinderen die we kennen van de kinderwoorddienst of knutselgroep

– De zondagse kinderen

– Leden van Rock Solid

Voor welke leeftijd?

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 7 jaar tot en met 17 jaar.

Wanneer?

Het kamp begint op vrijdag 24 oktober om 19.00 uur en eindigt op zondag 26 oktober om 14.00 uur.

Waar?

We verzamelen op de vrijdag in de pastorie van de Paterskerk en we verwachten dat iedereen dan al thuis gegeten heeft. Daar kunnen de kinderen op de zondag ook weer opgehaald worden.

Wat kost dat?

15 euro per deelnemer. Wie om wat voor reden dan ook niet de mogelijkheden heeft om deze eigen bijdrage te voldoen, kan contact opnemen met Bram Jansen of een van de leden van het priesterteam. Dit bedrag kan bij aanmelding overgemaakt worden naar de rekening van de jongerengroep van Venray: NL28RABO0136472052 t.n.v. M. Houwen.

Hoe meld je je aan?

Middels een mail. Vermeld in deze mail die je stuurt naar Irene Ansinger (via http://paterskerkvenray.nl/reacties.html, via formulier)

– Naam

– Geboortedatum

– Lengte

– GSM-nummer ouder(s) (voor noodgevallen)

– Kledingmaat bovenkleding: 122 – 176, S / M / L

– Allergieën/medicijngebruik

Tot wanneer kun je je aanmelden?

Tot en met 7 oktober 2014.

Wie leiden het kamp?

De hoofdleiding van het kamp bestaat uit Bram Jansen en Irene Ansinger. Voor vragen kun je bij hen terecht.

Het kamp wordt verder geleid door acolieten van de Paterskerk en leden van de twee Venrayse jongerengroepen. De leiding is het gehele weekend bereikbaar op het mobiele nummer van Bram.

Verdere informatie volgt ongeveer een week voor aanvang van het kamp.

Wij hebben er al zin in en hopen op een fantastisch kamp!

Bram Jansen

Irene AnsingerWinter Familietreffen

Activiteiten Posted on 14 Nov, 2013 23:03

Het programma van de winter-editie van het Familie-treffen is bekend gemaakt.

Noteer 12 Januari, 14:00 uur, Paterskerk vast in de gezinsagenda!

U kunt de brochure hier downloaden !CONCERT SYMFONIEORKEST HELMOND-VENRAY

Activiteiten Posted on 22 Oct, 2013 23:05

AANKONDIGING

CONCERT SYMFONIEORKEST HELMOND-VENRAY o.l.v. Jacco
Nefs:

HERFSTTONEN

Zaterdag 16 november Venray – Zondag
17 november Helmond

Herfsttonen

Het najaarsconcert van SOHV, onder leiding van
dirigent Jacco Nefs, heeft als titel
“Herfsttonen”. Uitgevoerd worden werken
passend bij het donkere en soms stormachtige karakter van dit jaargetijde:
“Finlandia” van Sibelius en het 2e deel, Allegretto, een treurmars,
uit de 7e symfonie van Beet­hoven. Ook speelt het SOHV de Ouverture
van de opera Nabucco van Verdi , die gaat over de joden in
Babylonische gevangenschap, treurend om hun lot. Hiermee brengt SOHV voor
de 2e keer dit jaar een ode aan deze beroemde operacomponist, die
200 jaar geleden werd geboren.

Symphonie
Concertante voor twee fluiten en orkest

Het SOHV voert ook een luchtiger werk uit, dat
lijkt op het licht van zonnestralen vallend door de verkleurende bladeren: “Symphonie Concertante”, voor twee fluiten en
orkest van François Devienne, tijdgenoot van Mozart. Solistische medewerking verlenen de
fluitisten Katrien Heerkens en Erik Verbaandert. “Suite on a Dutch Folksong” van Hugo de Groot, tot slot, is een korte suite met variaties op een
bekend Nederlands kinderliedje. Dit blaaskwintet zorgt voor de vrolijke noot in
het programma en wordt uitgevoerd door leden van de blazerssectie van SOHV.

Concertinformatie:
Dag: Zaterdag 16 november 2013

Aanvang: 20:15 uur

Plaats:
Paterskerk, Leunseweg 5, Venray

Kaarten: €10,-
en € 5,00 (scholieren, studenten) reserveren via info@sohv.nl en kopen aan de zaal.

Voor meer
informatie: www.sohv.nl of mail naar:
info@sohv.nlNext »